Vraag en Aanbod

Vraag en aanbod is een nieuwe categorie binnen Open Coffee Zevenaar.

Om meer van elkaar te leren, met elkaar kennis te delen en vraag en aanbod voor elkaar vervullen, bieden wij de mogelijkheid om jouw aanbod of jouw vraag te delen. Dit kan van alles zijn. Ik zal zowel de vraag en het aanbod tijdens de Open Coffee op een duidelijke manier hoorbaar te  maken en ook op de site wordt het zichtbaar. Zo bereik je dus dubbel zoveel mensen.
Stel je vraag of doe je aanbod door het invullen van het contactformulier.

Oproep van Cindy Klijn Onderwerp: steun het onderzoek voor Pulmonale Hypertensie

Oproep voor een financiële bijdrage

In Nederland hebben ongeveer 800 mensen Pulmonale Hypertensie (PH). Dit is een chronische, progressieve longaandoening. De bloeddruk in de longslagader wordt te hoog, doordat de vaten vernauwd raken. Het hart moet harder pompen om -tegen de druk van de longslagader in - het bloed naar de longen te krijgen. Na verloop van tijd zet het hart uit en kan het niet voldoende bloed meer door de longen pompen. Dit heeft tot gevolg dat er niet voldoende zuurstof kan worden opgenomen, met klachten als blijvende vermoeidheid, duizeligheid en kortademigheid tot gevolg. Uiteindelijk ontstaat hartfalen en zullen patiënten daaraan overlijden. PH is nog niet te genezen, maar met de huidige medicatie kan bij een groot gedeelte van de patiënten de pulmonale hypertensie gedurende langere tijd worden gestabiliseerd. Er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan om de oorzaak en een geneesmiddel te vinden, helaas wordt er op korte termijn geen oplossing verwacht. Daarom wordt er ook veel onderzoek gedaan die gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven, hierbij kunt u denken aan ontwikkeling van nieuwe medicatie of onderzoek naar betere technieken om het verloop van de aandoening beter te kunnen inschatten..

De opbrengst komt ten goede aan onderzoek in het Radboud UMC te Nijmegen. Het heeft betrekking op echocardiografie:
Cardioloog dr. A. van Dijk uit het Radboud UMC gaat onderzoeken of met behulp van echoscopie nauwkeuriger de situatie van de PH patiënten kan worden achterhaald. Ook wordt onderzocht of via deze methode een betere inschatting van het verloop van de aandoening per patiënt kan worden gemaakt. Dit om invasieve methodes, zoals hartkatheterisatie, in de toekomst te vermijden/verminderen. Dit geeft de patiënten minder stress en minder operatieve behandelingen en de zorg lagere kosten. Een win-win situatie dus. Wij zijn op zoek naar mensen en bedrijven die onze stichting en acties een warm hart toedragen en ons daarom financieel willen steunen. De gehele donatie komt ten goede aan bovenstaand wetenschappelijk
onderzoek.

Steun ons op rekeningnummer NL17 RABO 0129184640 t.n.v. Stichting PHA
Nederland, o.v.v. PH benefiet
Sponsoring van een ANBI stichting is aftrekbaar van de belasting.

Alvast heel erg bedankt voor uw bijdrage!

Namens de organisatie Pulmonale Hypertensie Benefiet Concert
Cindy Klijn
Hoofdorganisator Benefietconcert en PH-patiënt

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!